KČT Jablonné nad Orlicí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počasí

Jablonné nad Orlicí je podhorským městečkem východní části Orlických hor, ležící v malebné kotlině soutoku řeky Tiché Orlice a Orličkovského potoka.

 První zmínky o zdejším osídlení pocházejí již ze 13. století s původním názvem Šablona. Poté, co se zde usídlilo více obyvatel, stala se městysem. V roce 1906 byl povýšen císařem Františkem Josefem prvním na město. Historický střed města byl v roce 1977 prohlášen za chráněnou městskou památkovou zónu. Jablonské náměstí a blízké okolí se svými hodnotnými památkami je vyhledávaným místem návštěvníků. Lákají je vkusně zrekonstruované památkové objekty čp. 24 hotel Černý medvěd, patrové roubené selské stavení městského typu s dřevěnou pavlačí z 18. století, čp. 87. Srdíčko, městská architektura s roubeným patrem a vysokým dřevěným štítem z 18. století, Immaculata (Mariánský sloup) – pozdně barokní plastika ve středu náměstí z roku 1748. I ostatní objekty na náměstí jsou přizpůsobovány charakteru památkové zóny. Nad náměstím dominuje kostel sv. Bartoloměje. Se starým hřbitovem, zdí, kaplí, márnicí a farou z roku 1725 tvoří typický celek vrcholného baroka. Další památkou je např. kamenný most přes Tichou Orlici se sochami sv. Jana Nepomuského a sv. Floriana z roku 1840. Pozoruhodností je i více než 700 let starý dub, jenž dal jméno vedle stojícímu hotelu.

Turistika

 Z hlediska pěší a lyžařské turistiky je město Jablonné nad Orlicí značně vyhledávané. Z křižovatky značených turistických cest na náměstí vedou značené cesty sedmi směry.

 Po třech trasách se dostanete na Suchý vrch (997 m.n.m.), kde můžete navštívit rozhlednu, vysokou 33 metrů.

 Suchý vrch je nejvyšší hora zalesněného hřbetu v Bukohorské hornatině. Je výletním místem a rozhledovým bodem umožňujícím kruhový výhled na Bystřické hory, do Klodské kotliny, Králický Sněžník (1432 m), Jeseníky s Pradědem (1492 m), Bukovou horu (958 m), Lázek, Jablonné nad Orlicí a okolí, Žamberecko, Studenecké skály a vrchol Adam (765 m). Za velmi dobré viditelnosti uvidíte i Krkonoše a nejvyšší vrchol České republiky Sněžku (1602 m). Vrchol Suchého vrchu je hranicí panství Atlantského (Mezilesí), Lichtenštejnského (Olomouc) a Štubenberského (Kyšperk – Letohrad).

 Na zmíněný Suchý vrch vede z Jablonného nad Orlicí červená značka přes Orličky (10,5 km). Je to úsek Jiráskovy horské cesty vedoucí z Pekla u Náchoda přes hřeben Orlicích hor až do Litomyšle.

 Druhá možnost je po zelené značce přes Jamné nad Orlicí kolem památného tisu (8,5 km). Třetí cesta na Suchý vrch vede po žluté značce přes Jamné nad Orlicí (nad obcí velmi pěkné vyhlídky) a dále po modré údolím Černovického potoka přes Bradlo (8,5 km).

 Po modré značce se dostanete přes Bystřec a Čenkovice na Bukovou horu (11 km), zalesněný vrch v Bukohorské hornatině nad Čenkovicemi se smíšeným porostem s převahou buků. Prochází jí evropské rozvodí. Jižním směrem vede Jiráskova horská cesta přes Bystřiček a Horní Čermnou na Mariánskou horu (501 m). Vycházka je dlouhá 9 km. Je to samota (bývalý hostinec) s kostelem na plochém vrcholu v žamberecké pahorkatině. Kostel byl postaven roku 1868 jako loretánská kaplička a za ní se nachází socha Panny Marie. V okolních lipových alejích jsou kapličky křížové cesty.

 Na Pastvinskou přehradu (7,5 km) se dostanete po žluté značce přes Sobkovice a Studené – Bořitov. Nad obcí Sobkovice s Faltusova kopce je jeden z nejhezčích výhledů na oblast Suchého vrchu. Pastvinská přehrada byla vybudována v letech 1932 – 1938 na Divoké Orlici v nadmořské výšce 469 m nákladem 44 mil. Kč. Je 4 km dlouhá a má objem 10,3 mil. m3. Pod přehradou je elektrárna a vyrovnávací nádrž. Na obou březích jsou chatové osady, kempinky a pláže. Je tu možnost provozovat vodní sporty a rybolov.

 Nad pravým břehem se nachází u hájovny skupina velkolistých lip (Vejdovy lípy), jež jsou staré asi 660 roků. Největší z nich je zároveň nejmohutnějším stromem ve Východočeském regionu.

 Jihozápadně na okraji města se nachází Malův kopec, odkud je velmi pěkný pohled na město, dále na Suchý vrch, Martinovu hať, Jeřábku a Bukovou horu.

 V Jablonném nad Orlicí pracuje čile odbor Klubu českých turistů pořádající turistický výlety a vycházky do oblasti Orlických hor, Jeseníků a blízkého okolí. Jednou z významných akcí je turistický pochod „Vyhlídkové vrcholy“ na několika trasách včetně cyklotrasy. Odbor značí a udržuje v okolí Jablonného nad Orlicí celkem 66 km turistických cest. Informace o činnosti a pořádaných akcích najdete v informační vývěsce KČT pod náměstím.Doporučené vycházky z Jablonného nad Orlicí

-        po červené značce okolo koupaliště do Hradisek přes Panskou skálu na okraj Orliček, vlevo po silničce do Jamného na Orlicí kolem restaurace U tisu, po zelené značce polní cestou do Jablonného nad Orlicí. Pěkné výhledy (10 km).

-        Po červené značce okolo nádraží do Bystříčka, po silnici do Bystřece, u kostela vlevo po modré do Jablonného nad Orlicí (10 km). Většinou po silnici.

-        Po silnici směrem na Těchonín, nad rybárnou vlevo po modré značce do Kobylího dolu, asi v polovině dolu vpravo po žluté přes dolní Jamné nad Orlicí do Jablonného nad Orlicí (11  km).

-        Okolo chaty Malák přes Malův kopec a Mistrovice po silnici do Sobkovic na Faltusův kopec (nádherné výhledy na oblast Suchého vrchu), zpět po žluté do Jablonného nad Orlicí (9 km).

-        Po silnici do Mistrovic a ve spodní části obce u ZD zabočíte vlevo, dostanete se nad obci Verměřovice do přírodní rezervace zvané Sutice. Je to starý bukový porost na vápnitých jílovcích a slínovcích s bohatou květenou. Procházka asi 8 km.
počítadlo.abz.cz

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky